Martien Sentjens

martien

Martien schrijft actuele toneelstukken waarin zowel het
sociale als het emotionele een grote rol spelen.

Met haar theatergezelschap, dat zij oprichtte in 1995,
speelt zij toneelstukken die als doel hebben een warme wereld te
creëren voor kleine en grote mensen.
Dit binnen een brede maatschappelijke context,
betrokkenheid, en positieve aanpak van specifieke problemen.

Als actrice geniet zij mede van het hartverwarmend en ontwapenend
toneel dat het gezelschap brengt.

Als auteur en regisseur zorgt zij er steeds voor dat er in
haar toneelstukken een grote dosis interactiviteit en ruimte
zit om de fantasie van de kinderen te prikkelen en te
ontplooien.